top of page

VAD ÄR KROPPSTERAPI?

Kroppsterapi täcker ett brett område av behandlingsformer, som arbetar professionellt och terapeutiskt med kroppen som ugångspunkt. Kroppsterapi är inte en skyddad titel och kan därför användas som beskrivning av alla möjliga fomer av kroppsbehandlingar.

 

Den kroppsterapi som jag ska beskriva här utgår från Totum kroppsterapi, som är den tradition och behandlingsform som jag är utbildad i. Så vad är Totum kroppsterapi? Kort sagt, är det en manuell behandling med massage på en bänk, kombinerat med terapeutiskt samtal. Totum betyder helhet och denna terapiform tittar på hela människan, det vill säga både kropp, sinne, tankar och känslor. Din kropp är en spegel av det liv du har levt och därför kommer det kunna ses och märkas i din kropp. Det innebär också att för att kunna frigöra dig från ”olämpligt” bagage som du har med dig från ditt liv, såsom ångest, trauma, dåliga mönster, sorg, låg självkänsla och så vidare, så kan det behövas ta fatt i kroppen.

Kroppsterapi kan både vara baserad på något psykiskt och något fysiskt. Vissa kommer med ett mentalt problem såsom ångest, trauma, depression, sorg eller något relationsrelaterat, medan andra kommer med en fysisk smärta eller blockering som t ex huvudvärk, ryggsmärtor eller matsmältningsproblem. I båda fallen söker kroppsterapi under ytan och letar efter orsaken till problemet istället för att bara behandla symptom.

 

Varifrån kommer kroppsterapi från?

 

Kroppsterapi som vi känner den i dag kommer från Wilhelm Reich, som var en österrikisk läkare, psykoanalytiker och Freud-elev i början av 1900-talet. Han var mycket upptagen av livsenergin, den sexuella energin hos människan, och vad som händer med människan när denna är begränsad. Han utvecklade en terapi, han kallade vegetoterapi, som innehöll både kroppsliga och mentala ingripanden.

 

Reich forskning och arbete väckte internationellt intresse bland psykiatriker och intellektuella, inklusive Alexander Lowen - en amerikansk läkare och psykiater i mitten av 1900-talet, som blev en student av Reich. Lowen utvecklade bioenergetik, en psykoterapeutisk teknik som arbetar med kroppsliga spänningar, som under avslappning kan släppa mentala blockeringar och problematiker. Många av dem kropp-psyketerapier och behandlingar som finns i västvärlden idag, bygger på Reichs och Lowen forskning och arbete.

 

I Danmark började den pulserande kroppsterapin med Erland Hartung, som i 1940-talets Köpenhamn grundade behandlingsformen Body Selv Development System. Behandlingsformen har sedan dess blivit vidareförd och vidareutvecklad av Erlands son, och barnbarn, och är idag känt som Body SDS i Danmark. Idag är kroppsterapi som den avser i den här artikeln forfarande okänd, men allt fler svenskar får nu tillgång till behandlingsformen. Att behandlare tar med den till Sverige och det faktum att det ges certifierande utbildning i Totum kroppsterapi i Malmö sedan ett par år tillbaka, gör att den långsamt sprider sig här!

 

Hur kropp och psyke hänger ihop

 

Kroppsterapi ser ett tydligt samband mellan kropp och psyke, och arbetar med kroppen därifrån. Kroppsterapi samlar teori och erfarenhet från både öst och väst. Kroppen ses och behandlas ur en fysiologiskt och anatomisk vinkel och med en västerländsk förståelse av sjukdomslära. Man arbetar också med meridiansystemet och fem element-teorin, som härstammar från östasiatisk tradition och sjukdomförståelse. Dessutom använder kroppsterapi kinesiologi, det är en västerländsk behandlingsform med inspiration från öst.

Meridiansystemet är ett koncept från traditionell kinesisk medicin som beskriver de vägar som livsenergin "Qi" rör sig genom kroppen. Det finns 12 klassiska meridianbanor, vardera associerade med ett visst organ i kroppen och dessa är fördelade i yin och yang-energi.

Varje organ har också en viss energi eller känsla som normalt kan vara fastlåst här.

 

De 12 meridianbanorna är:

 

Mage

Mjälte

Lever

Gallblåsa

Njure

Blåsa

Hjärta

Tunntarm

Lunga

Tjocktarm

Kretslopp

Endokrin

 

Fem element-teorin härstammar från traditionell kinesisk medicin, och delar universum - och därmed också människan - i fem delar: metall, trä, vatten, eld och jord. De fem elementen påverkar varandra - både positivt och negativt - och ju mer balanserat förhållande mellan de fem elementen, desto mer harmoni finns i individen.

 

Q & A

 

Är kroppsterapi sexuellt?

 

Kroppsterapi är inte sexuellt - men kroppsterapi kan absolut arbeta med sexualitet och sexuella frågor. Det behandlas inte på könsorgan - varken inuti eller på utsidan - och klienten behandlas i underkläder- men kan också behandlas med mer kläder om så önskas av klienten.

 

Hur funkar kroppsterapi?

 

Kroppsterapi är en blandning av samtal och manuell behandling / massage.

Merparten av behandlingen sker på en massagebänk där du ligger i dina underkläder med en filt över dig. Din terapeut kommer att arbeta med kroppen på olika sätt. Det kan ingå pulserande massage, triggerpunktsmassage, stretch, olika kroppsövningar som t ex mottryck samt ledfrigörelse. Kroppsterapi kan anta många former, och inte en behandling är den andra lik. En behandling kan vara energisk, konfronterande och maskulin, och en annan mer skonsam, avkopplande och med djupa tryck. Under vissa behandlingar kommer det att vara mycket fokus på psykologiska och känslomässiga teman, medan det i andra fall kommer att bli en mer ordlös och mer fokus på att desarmera, utvidga och ändra en kroppslig tillstånd. De flesta behandlingar är en kärleksfull blandning av allt.

 

Gemensamt för alla behandlingar är att de är baserade på dig; din nuvarande situation och var du vill ta dig. Samtalet kan fylla lite eller mycket beroende på terapeuten, klienten och fokusområdet av behandlingen. I de flesta fall kommer terapeuten att inleda och avsluta med ett samtal.

 

Hur ska jag ligga?

 

Du tar emot behandlingen liggandes på en bänk - antingen på ryggen eller på magen - men du kan i vissa fall bli inbjuden att resa dig upp, sätta dig upp eller göra en övning om din terapeut tycker att det passar din behandling.

 

Vilka slags frågor kan jag förvänta mig?

 

Eftersom människor kommer till kroppsterapi med alla typer av utmaningar och problem som fysiska skador, smärta och blockeringar, trauma, missbruk, ångest, stress, relationsfrågor och frågor kring självkänsla, är det svårt att svara på vilka frågor du kan ställas.

I grund och botten, kommer terapeuten vara nyfiken på vad du kommer med och ställer frågor. Han eller hon kommer att undersöka ämnet och din historia med dig, för att bli ännu vassare på vad det handlar om och vad det verkliga problemet är. Utredningen fortsätter genom behandlingen och utövaren kommer också att fråga om några av de saker hen känner av eller som följd av dina reaktioner.

 

Ska jag ha alla mina kläder på under kroppsterapi?

 

Nej. Du behandlas i dina underkläder (bh är tillval) - men du kan också välja att behålla mer av dina kläder på om du vill. Behandlaren föredrar dig i underkläder, eftersom det är lättare att känna kroppen, spänningar och reaktioner om det finns direktkontakt med huden.

 

Vad händer om jag blir upprörd när jag får kroppsterapi?

 

Om du blir ledsen, är det helt fint. Kroppsterapi gör att vi kan skapa utrymme för allt som vi har i oss. Det handlar om att ge utrymme för alla känslor och uttrycka dem - i stället för att hålla delar av oss tillbaka. Du kan både bli upprörd, arg, frustrerad, euforiska, trött, komma att skratta och mycket mer. Du kan också bara njuta av en avslappnad och lugn upplevelse utan större reaktioner. Alla objekt på skalan av reaktionen - från den enorma respons på nästan ingen reaktion - är normalt. Din kropp och du får exakt vad de behöver, och ditt svar eller brist på det är exakt rätt för dig.

 

Blir jag väldigt påverkad av kroppsterapi?

 

Det kan du bli, men det är inte alls säkert. Vissa behandlingar går djupare än andra, och ibland är dusom klient redo att sova i tre dagar, medan andra gånger får du lust att springa ett maratonlopp eller dansa hela natten. Om din kropp länge har varit i behov av vila och inte har fått det, kan behandlingen göra dig väldigt trött. Men om du länge har hållit dig själv, din energi och din glädje tillbaka, så kan behandlingen kan ta med den till ytan och ge dig förnyad energi, kraft och mod. Behandlingen avslöjar så att säga hur du verkligen känner.

 

Vad innebär behandlingen?

 

Behandlingen innebär vanligtvis ett inledande samtal, manuell massage på bänken och en avslutande check-in. Kroppsterapi är ett alternativ eller komplementär behandlingsform, och många är därför naturligtvis nyfikna på hur den skiljer sig från andra former av behandling.

 

Vad är skillnaden mellan kroppsterapi och psykoterapi?

 

Kroppsterapi bygger på kroppen och är i själva verket grunden för behandlingen. Vid en psykoterapeutisk behandling sitter du vanligtvis i en stol och den bygger på rent samtal - möjligen kryddat med några specifika övningar beroende på terapeutens inställning och bakgrund. Kroppsterapi arbetar med kropp, sinne, tankar och känslor, där psykoterapeut ofta inte har med den fysiska aspekten.

 

Vad är skillnaden mellan kroppsterapi och massage?

 

Kroppsterapi arbetar med både det fysiska och mentala / emotionella och använder i princip ingen olja i behandlingen. Där massage och sportmassage behandlar främst problemområdet, till exempel. axeln, så går kroppsterapi bakom symptomen och tittar på de fysiska och / eller känslomässiga sammanhang som kan vara orsaken till symptomen.

 

Finns det andra behandlingar inte kan fås samtidigt?

 

I grund och botten finns det ingen annan alternativ behandling som inte kan fås samtidigt som kroppsterapi. Du måste dock känna in hur mycket behandling du kan ta emot - eftersom det kan finnas en risk för överstimulering, om du gör för många saker samtidigt.

 

Vad får jag ut av kroppsterapi?

 

I grund och botten får du ut det som du är redo att kliva in i eller ta emot. Kroppsterapi är ett samarbete mellan klient och terapeuten som behandlar dig. Andningen och din vilja att ge efter är avgörande för hur djupt och hur långt du kommer i en behandling.

 

Vad kan kroppsterapi hjälpa till med?

 

Kroppsterapi är en spännande och effektiv form av behandling för många situationer, problem och utmaningar - både fysiskt och psykiskt - men kan också hjälpa till med exakt vad du går och kämpar med. Den kan hjälpa i en myriad av frågor, och du kommer att kunna hitta kroppsterapeuter med särskild kunskap och erfarenhet inom vissa områden, medan andra är mer generella.

 

Några av de situationer/skador/smärtor/symptom som kroppsterapi kan hjälpa till med är:

 

Påfrestning

Ångest

Depression

Trauma och misshandel

Artrit

Smärta och allmänt ömhet i kroppen

Whiplash

Tennisarmbåge

Musarm

Rygg- och nackproblem

Eksem

Allergi

Astma

Matsmältningsproblem

Autoimmuna sjukdomar

Metabolism-problematiker

Dåligt självförtroende

Gränssättning

Sorgbearbetning

Släppa kroniska beteendemönster

PTSD

 

När rekommenderar du kroppsterapi?

 

Kroppsterapi kan rekommenderas för i stort sett alla frågor du annars skulle gå till psykolog, psykoterapeut, sjukgymnast eller massör med.

 

Måste det vara något fel för att jag ska gå på kroppsterapi?

 

Det behöver det definitivt inte vara. Många får kroppsterapi trots att de är väl fungerande. De använder i stället kroppsterapi för exempelvis att undersöka sig själva och sina mönster, bli klokare på sig själva, optimera sin hälsa, välbefinnande, sänka stressnivån, slappna av och få en större kroppskontakt. Kroppsterapi kan användas under en period för att lösa ett specifikt problem, men det kan också vara en gåva att ge sig själv med jämna mellanrum.

 

Vem är kroppsterapi för?

 

Kroppsterapi är för alla! Män, kvinnor, unga, gamla, sjuka och friska. Ingenting är för stort och ingenting är för litet att komma med. Kroppsterapi är inte en mirakelkur eller en quickfix, men den har en positiv effekt på många både mentala och fysiska problem. Din kropp kommer att påverkas och arbetas igenom och du kommer att bli ombedd att relatera till dig själv, din berättelse och dina symptom. Det är inte en wellnessbehandling, men en del av personligt utvecklingsarbete - så om du är redo att se dig själv i ögonen, är kroppsterapi något för dig!

 

Varför ska jag välja kroppsterapi? Du ska välja kroppsbehandling om:

 

Du känner för att dyka ned i din kropp och bli klokare på vad den vill berätta för dig

Du har fysisk smärta eller problematik som du inte kan bli av med

Du har mentala utmaningar som du behöver stöd för att gå vidare

Du skulle vilja förbättra din kroppsliga och emotionella hälsa i allmänhet

Du är nyfiken och vill uppleva vilken kroppsterapi kan göra för dig!

 

Detta är en text som jag har översatt från danska och kortat ned en del. Originaltexten av kroppsterapeuten Siff Storm finner du här: https://siffstorm.com/kropsterapi-guide/

bottom of page